Analiza składu pierwiastkowego włókien szklanych

Na podstawie badań metodami elektronowej mikroskopii skaningowej z sondą EDX dokonano analizy powierzchniowej składu pierwiastkowego pięciu rodzajów włókna szklanego. Procen...

Analiza składu pierwiastkowego próbek drutów

Na podstawie badań metodami elektronowej mikroskopii skaningowej z sondą EDX dokonano analizy powierzchniowej składu pierwiastkowego siedmiu rodzajów drutu. Z obrazów SEM wyni...

Badania stomatologicznej kalki artykulacyjnej

Przedmiotem badań były próbki kalki artykulacyjnej dla zastosowań w stomatologii. Na podstawie badań metodami elektronowej mikroskopii skaningowej z sondą EDX, oraz spektrosk...

Badania piasku drobnoziarnistego płukanego

Próbki piasku drobnoziarnistego płukanego badano metodami elektronowej mikroskopii skaningowej z sondą EDX, dyfrakcji rentgenowskiej (XRD), spektroskopii rozpraszania ramanowski...

Badania próbek grafitu naturalnego

Na podstawie badań metodami elektronowej mikroskopii skaningowej wysokiej rozdzielczości (HR-SEM), powierzchniowych analiz jakościowych i półilościowych składu pierwiastkowe...

Badanie składu chemicznego tynku zabytkowego

Skład próbki zabytkowego tynku z pozostałościami polichromii ustalano na podstawie analizy widm absorpcji w podczerwieni. W próbkach stwierdzono obecność związków chemiczn...

Badanie składu chemicznego próbek laku na zabytkowych złoceniach

Badania wykonano na podstawie analizy widm absorpcyjnych w podczerwieni próbek lakieru. W przedstawionym na rysunku widmie widoczne są szerokie pasma od drgań rozciągających g...

Badanie technologii wzrostu CVD nanorurek wielościennych

Prowadzono badania nad możliwością hodowli nanorurek na kantalu z propan-butanu. Metoda ta może stanowić alternatywę dla bardziej kosztochłonnych procesów, o ile nie stawia...

Określenie rozkładu średnic i właściwości przewodnictwa elektrycznego

Przedmiotem badań był atrament przewodzący zawierający wielościenne nanorurki węglowe. Atrament był nadrukowywany na folię poliwęglanową (PC) oraz kopolimerową poliwęgl...

Badanie adhezji atramentów

Przedmiotem badań był atrament przewodzący zawierający wielościenne nanorurki węglowe. Atrament był nadrukowywany na folię poliwęglanową (PC) oraz kopolimerową poliwęgl...