Analiza składu pierwiastkowego włókien szklanych

Na podstawie badań metodami elektronowej mikroskopii skaningowej z sondą EDX dokonano analizy powierzchniowej składu pierwiastkowego pięciu rodzajów włókna szklanego. Procent masowy głównych składników włókien (Si, O, Ca, Al) różnił się nieznacznie od siebie w badanych próbkach. Poza głównymi składnikami stwierdzono obecność magnezu, sodu, potasu, żelaza i tytanu. Procenty masowe sodu i potasu w badanej serii […]

Na podstawie badań metodami elektronowej mikroskopii skaningowej z sondą EDX dokonano analizy powierzchniowej składu pierwiastkowego pięciu rodzajów włókna szklanego. Procent masowy głównych składników włókien (Si, O, Ca, Al) różnił się nieznacznie od siebie w badanych próbkach. Poza głównymi składnikami stwierdzono obecność magnezu, sodu, potasu, żelaza i tytanu. Procenty masowe sodu i potasu w badanej serii próbek były skorelowane ze sobą – im większy procent masowy sodu, tym mniejsza zawartość potasu.