O Instytucie

Instytut Technik Węglowych

Własciciel marki CARBON4nano

W Instytucie wierzymy, że dzięki naszym rozwiązaniom możemy pomóc wielu firmom tworzyć innowacyjne produkty w oparciu o technologię nanowęglową.

Jesteśmy jedynym w Polsce producentem koncentratów i dyspersji na bazie nanorurek węglowych. Naszym celem jest tworzenie najwyższej jakości wydajnych komponentów nanowęglowych, dopasowanych do indywidualnych oczekiwań producentów. To zadanie realizujemy dzięki posiadanej wiedzy, doświadczeniu, znajomości potrzeb rynkowych oraz aktywnej współpracy z przedsiębiorstwami.

Badania Instytutu Technik Węglowych

Dla nas nanotechnologia może jeszcze więcej

W Instytucie Technik Węglowych prowadzimy zaawansowane badania w zakresie rozwijania technologii nanowęglowej, poprzez udoskonalanie nanorurek węglowych, ich oczyszczanie, chemiczne modyfikowanie i dyspergowanie. Jestesmy także otwarci na współpracę z innymi ośrodkami badawczymi i firmami komercyjnymi, aby poszerzać możliwości zastosowania nanotechnologii węglowej w sektorze przemysłowym i medycznym.

Misja Instytutu Technik Węglowych

Wspieramy rozwój przedsiębiorstw

Dzielimy się swoją wiedzą naukową i doświadczeniem w zakresie wytwarzania i wykorzystywania materiałów na bazie nanorurek węglowych, aby wspierać naszych partnerów w tworzeniu nowoczesnych, trwałych i bezpiecznych dla środowiska rozwiązań opartych na technologii nanowęglowej.

Zespół Instytutu Technik Węglowych

dr hab. Paweł Szroeder prezes zarządu

Paweł Szroeder od niemal 30 lat prowadzi badania naukowe nad węglem. W 2004 roku uzyskał stopień doktora w zakresie nauk fizycznych w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (tytuł rozprawy doktorskiej: Własności elektronowe nanorurek węglowych), a w 2014 roku w tym samym instytucie przyznano mu stopień doktora habilitowanego (tytuł monografii – Fizyka międzypowierzchni wegli niskowymiarowych i roztworów jonowych). Jest profesorem w Zakładzie Radiospektroskopii i Fizyki Węgla Instytutu Fizyki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Bierze udział w wielu projektach badawczych realizowanych w zespołach międzynarodowych z udziałem naukowców z Uniwersytetu Technicznego w Ilmenau, Uniwersytetu Technicznego w Chemnitz, Państwowego Uniwersytetu Tarasa Szewczenki w Kijowie, Instytutu Fizyki Metali Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, Instytutu Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk, Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych i wielu innych.

Prowadzone przez niego badania dotyczą właściwości elektronowych i elektrochemicznych nanorurek węglowych i grafenu w kontekście stosowania tych materiałów w konwerterach (przetwornikach) elektrochemicznych. Autor licznych publikacji naukowych z zakresu fizyki ciała stałego, w tym również wielu na temat własności nanorurek węglowych. Jego prace są publikowane w prestiżowych czasopismach naukowych, między innymi w amerykańskim Carbon. Jest recenzentem szeregu znaczących czasopism naukowych, takich jak na przykład ACS Nano czy Angewandte Chemie. Od 2013 roku pełni funkcję wiceprzewodniczącego Polskiego Towarzystwa Węglowego.