Czytaj
Elektro-eksfoliacja grafitu do postaci grafenu.

Grupa naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu zaprezentowała wyniki swoich badań w zakresie elektro-eksfoliacji grafitu do postaci grafenu w roztworze z soli nieorganicznej. Do badań wykorzystano folię grafitową oraz grafit proszkowy. W przeciwieństwie do innych sposobów wytworzenia grafenu (np. chemicznego osadzania z fazy gazowej lub osadzania warstwy epitaksjalnej), zaproponowana metoda jest […]

Czytaj
Przestrajalne czujniki chemiczne na bazie grafenu

Opublikowane ostatnio wyniki badań wykonanych wspólnie przez naukowców z Bydgoszczy, Kijowa i Warszawy mogą w dalszej perspektywie zaowocować powstaniem uniwersalnego, przestrajalnego czujnika chemicznego, który będzie w stanie wykrywać obecność różnych substancji chemicznych w zależności od potrzeb. W ostatnich latach obserwuje się rozwój technologii czujników chemicznych, czyli urządzeń do wykrywania substancji chemicznych oraz ich stężenia. Rozwój […]