Czytaj
Kompozyt cementowy z wielościennymi nanorurkami węglowymi

Cementowe materiały kompozytowe z nanorurkami węglowymi wywołują zainteresowanie producentów betonu. W najnowszej pracy naukowców Uniwersytetu Tianjin wykazano, iż dodatek wielościennych nanorurek węglowych (MWCNT) znacząco poprawia właściwości mechaniczne i elektryczne betonu. Zaprawa cementowa z domieszką nanorurek węglowych stanowi wodny układ dyspersyjny, którego stabilność analizuje się w ramach rozszerzonej teorii DLVO. Przeprowadzone modelowanie pokazało, że odpowiedni dobór […]

Czytaj
Gąbki grafenowe jako nowy materiał elektrodowy

Na Wydziale Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu wytworzono gąbki grafenowe.  Z pewnością znajdą one zastosowanie jako materiał elektrodowy w kondensatorach elektrycznej warstwy podwójnej, superkondensatorach, ogniwach słonecznych oraz ogniwach paliwowych. Oryginalny pomysł naukowców z Torunia polegał na zastosowaniu nanoseparatorów w postaci węglanu wapnia bądź węglanu sodu. Ich obecność skutecznie zapobiega wtórnej aglomeracji płatków grafenowych do […]

Czytaj
Przestrajalne czujniki chemiczne na bazie grafenu

Naukowcy z Bydgoszczy, Kijowa i Warszawy opublikowali wyniki badań, które są podstawą do konstrukcji przestrajalnych czujników chemicznych na bazie grafenu. Grafenowe sensory będą mogły wykrywać obecność różnych substancji chemicznych w zależności od potrzeb. W ostatnich latach obserwuje się rozwój technologii czujników chemicznych, czyli urządzeń do wykrywania substancji chemicznych oraz ich stężenia. Rozwój ten stanowi odpowiedź […]