Czytaj
Przestrajalne czujniki chemiczne na bazie grafenu

Opublikowane ostatnio wyniki badań wykonanych wspólnie przez naukowców z Bydgoszczy, Kijowa i Warszawy mogą w dalszej perspektywie zaowocować powstaniem uniwersalnego, przestrajalnego czujnika chemicznego, który będzie w stanie wykrywać obecność różnych substancji chemicznych w zależności od potrzeb. W ostatnich latach obserwuje się rozwój technologii czujników chemicznych, czyli urządzeń do wykrywania substancji chemicznych oraz ich stężenia. Rozwój […]

POLECAMY
KATEGORIE