Projekty

Z dużym zaangażowaniem wspieramy rozwój technologii nanowęglowej, poprzez aktywny udział w projektach badawczo-rozwojowych i sympozjach naukowych. Obecnie współpracujemy przy kilku projektach, których zadaniem jest udoskonalanie i dostosowywanie nanotechnologii węglowej celem wykorzystania jej w kolejnych sektorach przemysłowych.

O postępach projektów będziemy na bieżąco informować na stronie Instytutu Technik Węglowych, a także w newsletterze, na który można zapisać się .

Jesteśmy otwarci na współpracę z instytutami badawczymi oraz ośrodkami naukowymi działającymi w kraju i za granicą, aby realizować innowacyjne projekty badawcze w zakresie rozwijania technologii nanowęglowej.

Interesuje nas również kooperacja z firmami komercyjnymi, które chcą wykorzystać potencjał nanotechnologii węglowej w swojej branży, aby wspólnie z Instytutem Technik Węglowych tworzyć nowoczesne rozwiązania i produkty.

Podmioty zainteresowane współpracą badawczo-rozwojową zachęcamy do skontaktowania się z Instytutem Technik Węglowych.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020-EFRR, Instytut Technik Węglowych realizuje Projekt: Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie wytwarzania smarów z komponentem grafenu i tlenku grafenu. Projekt zakłada przeprowadzenie badań podstawowych nad mechanizmami eksfoliacji grafitu modyfikowanego oraz naturalnego do postaci grafenu i tlenku grafenu oraz prac badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania innowacyjnej wysokosprawnej technologii wytwarzania smarów plastycznych oraz stałych na bazie grafenu i tlenku grafenu o podwyższonych parametrach smarnych. Zmodyfikowane dzięki w/w technologii smary będą wykazywały się zmniejszonym współczynnikiem tarcia powierzchni ślizgowych oraz zmniejszeniem ich zużycia. Innowacja produktowa, będąca efektem przeprowadzonych badań znajdzie swoje gospodarcze zastosowanie w przemyśle motoryzacyjnym i maszynowym.