Badanie technologii wzrostu CVD nanorurek wielościennych

na kantalu ze względu na ich zastosowanie przemysłowe

Prowadzono badania nad możliwością hodowli nanorurek na kantalu z propan-butanu. Metoda ta może stanowić alternatywę dla bardziej kosztochłonnych procesów, o ile nie stawiamy dużych wymagań co do właściwości morfologicznych materiału. Na rysunkach przedstawiono obrazy SEM uzyskanych materiałów oraz obraz dyfrakcyjny z rozmytym refleksem (002) pochodzącym od wielościennych nanorurek węglowych. Badana metoda hodowli jest tania ale uzyskany materiał jest bardzo niejednorodny, co może skutkować słabszym przewodnictwem elektrycznym i trudnością w uzyskiwaniu jednorodnych dyspersji (np. w przypadku farb, tuszów itd.). Z tego powodu metoda ta nie jest rekomendowana do dalszych prac badawczo-rozwojowych.