Badania stomatologicznej kalki artykulacyjnej

Przedmiotem badań były próbki kalki artykulacyjnej dla zastosowań w stomatologii. Na podstawie badań metodami elektronowej mikroskopii skaningowej z sondą EDX, oraz spektroskopii oscylacyjnej (fourierowskiej spektroskopii absorpcyjnej w podczerwieni spektroskopii oraz spektroskopii rozpraszania ramanowskiego) określono skład pierwiastkowy oraz skład chemiczny. Stwierdzono, że kalka artykulacyjna stanowi włókninę na bazie poliestrów oraz octanu polichlorku winylu nasączoną olejem rycynowym […]

Przedmiotem badań były próbki kalki artykulacyjnej dla zastosowań w stomatologii. Na podstawie badań metodami elektronowej mikroskopii skaningowej z sondą EDX, oraz spektroskopii oscylacyjnej (fourierowskiej spektroskopii absorpcyjnej w podczerwieni spektroskopii oraz spektroskopii rozpraszania ramanowskiego) określono skład pierwiastkowy oraz skład chemiczny. Stwierdzono, że kalka artykulacyjna stanowi włókninę na bazie poliestrów oraz octanu polichlorku winylu nasączoną olejem rycynowym oraz woskiem. Zidentyfikowano skład chemiczny materiałów, którymi zostały pokryte powierzchnie kalki po obu stronach.