Czy komponenty nanowęglowe można stosować do zabezpieczania posadzek, np. w serwerowniach?

Tak, nasze komponenty na bazie nanowęgli są idealne do zabezpieczenia posadzek wszędzie tam, gdzie zakres rezystancji powierzchniowej powinien być odpowiedni dla powłok elektrostatycznie rozpraszających. Dlatego powłoki wzbogacone naszym komponentem sprawdzą się w strefach zagrożenia wybuchem, gdzie opór upływowy nie może być mniejszy niż 108 Ω, a także w przemyśle elektronicznym, gdzie wymagany opór upływowy musi wynosić < 106 Ω.
Dzięki wykorzystaniu domieszki nanowęglowej może zostać zabezpieczona:

  • posadzka w przemyśle elektronicznym,
  • posadzka w przemyśle motoryzacyjnym,
  • posadzka w serwerowni,
  • posadzka w laboratorium,
  • posadzka w salach operacyjnych,
  • posadzka w lakierni,
  • posadzka w magazynach, gdzie przechowuje się materiały łatwopalne i wybuchowe.
KATEGORIE